Death by PowerPoint
10 november 2017
Hoe maak je zelf een Word sjabloon?
1 juni 2020

Gebruik cloudlettertypen om ervoor te zorgen dat uw dia’s en documenten er hetzelfde uitzien, ongeacht waar u ze opent of wie ze anders bekijkt.

Cloud-lettertypen zijn lettertypen die door Microsoft Office in de cloud worden gehost en zijn beschikbaar in de nieuwste versies van Office-toepassingen (zie de beschikbaarheidstabel in Cloud-lettertypen hieronder). Nadat het lettertype is gedownload, is het beschikbaar voor gebruik in alle Office-apps. Documenten die u maakt met cloudlettertypen, worden hetzelfde weergegeven als ze worden geopend in de Office-apps in de tabel, zonder dat u ze hoeft in te sluiten. Dit betekent dat u content kunt delen die is gemaakt in de nieuwste versies van deze apps zonder u zorgen te hoeven maken over de beschikbaarheid van het lettertype.

Opmerking:  als u aangepaste lettertypen gebruikt of documenten deelt met gebruikers die oudere versies van Office gebruiken, moet u de lay-out behouden door lettertypen in te sluiten.

Om de cloudlettertypen te krijgen, moet uw apparaat online zijn en verbinding hebben met internet. In apps die op Windows worden uitgevoerd, gaat u naar Bestand > Opties > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor Vertrouwenscentrum > Privacyopties en zorgt u ervoor dat Laat Office verbinding maakt met online services van Microsoft om functionaliteit te bieden die relevant is voor uw gebruik en voorkeuren . Als u dit selectievakje uitschakelt, worden cloudlettertypen en andere online services van Microsoft uitgeschakeld.

Opmerking:  Cloud-lettertypen zijn alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees. Documenten met cloudlettertypen worden correct weergegeven in Office 2019.

Overzicht van cloud-lettertypen van Office

Font name File name Version
Abadi abadi.ttf 3.01
Abadi Extra Light abadiexlt.ttf 3.01
Agency FB Agencyr.ttf 1.03
Agency FB Bold Agencyb.ttf 1.03
Aharoni Bold ahronbd.ttf 6.01
Aldhabi Aldhabi.ttf 6.84
Algerian Alger.ttf 1.59
Angsana New angsana.ttc 5.05
Angsana New Bold angsana.ttc 5.05
Angsana New Bold Italic angsana.ttc 5.05
Angsana New Italic angsana.ttc 5.05
AngsanaUPC angsana.ttc 5.05
AngsanaUPC Bold angsana.ttc 5.05
AngsanaUPC Bold Italic angsana.ttc 5.05
AngsanaUPC Italic angsana.ttc 5.05
Aparajita Aparaj.TTF 6.90
Aparajita Bold Aparajb.TTF 6.90
Aparajita Bold Italic Aparajbi.TTF 6.90
Aparajita Italic Aparaji.TTF 6.90
Arabic Typesetting Arabtype.ttf 6.84
Arial arial.ttf 7.00
Arial Black ariblk.ttf 5.23
Arial Bold arialbd.ttf 7.00
Arial Bold Italic arialbi.ttf 7.00
Arial Italic ariali.ttf 7.00
Arial Narrow Arialn.ttf 2.42
Arial Narrow Bold Arialnb.ttf 2.42
Arial Narrow Bold Italic Arialnbi.ttf 2.42
Arial Narrow Italic Arialni.ttf 2.42
Arial Nova ArialNova.ttf 1.05
Arial Nova Bold ArialNova-Bold.ttf 1.05
Arial Nova Bold Italic ArialNova-BoldItalic.ttf 1.05
Arial Nova Cond ArialNovaCond.ttf 1.05
Arial Nova Cond Bold ArialNovaCond-Bold.ttf 1.05
Arial Nova Cond Bold Italic ArialNovaCond-BoldItalic.ttf 1.05
Arial Nova Cond Italic ArialNovaCond-Italic.ttf 1.05
Arial Nova Cond Light ArialNovaCond-Light.ttf 1.05
Arial Nova Cond Light Italic ArialNovaCond-LightItalic.ttf 1.05
Arial Nova Italic ArialNova-Italic.ttf 1.05
Arial Nova Light ArialNova-Light.ttf 1.05
Arial Nova Light Italic ArialNova-LightItalic.ttf 1.05
Arial Rounded MT Bold Arlrdbd.ttf 1.53
Baskerville Old Face Baskvill.ttf 1.52
Batang batang.ttc 5.02
BatangChe batang.ttc 5.02
Bell MT Bell.ttf 1.52
Bell MT Bold Bellb.ttf 1.52
Bell MT Italic Belli.ttf 1.52
Bembo bembo.ttf 3.01
Bembo Bold Italic bemboi.ttf 3.01
Berlin Sans FB Brlnsr.ttf 1.01
Berlin Sans FB Bold Brlnsb.ttf 1.01
Berlin Sans FB Demi Bold Brlnsdb.ttf 1.01
Bernard MT Condensed Bernhc.ttf 1.52
Blackadder ITC Itcblkad.ttf 1.06
Bodoni MT Bod_R.ttf 2.11
Bodoni MT Black Bod_Blar.ttf 2.11
Bodoni MT Black Italic Bod_Blai.ttf 2.11
Bodoni MT Bold Bod_B.ttf 2.11
Bodoni MT Bold Italic Bod_Bi.ttf 2.11
Bodoni MT Condensed Bod_Cr.ttf 2.11
Bodoni MT Condensed Bold Bod_Cb.ttf 2.11
Bodoni MT Condensed Bold Italic Bod_Cbi.ttf 2.11
Bodoni MT Condensed Italic Bod_Ci.ttf 2.11
Bodoni MT Italic Bod_I.ttf 2.11
Bodoni MT Poster Compressed Bod_Pstc.ttf 2.11
Book Antiqua Bkant.ttf 2.36
Book Antiqua Bold Antquab.ttf 2.37
Book Antiqua Bold Italic Antquabi.ttf 2.37
Book Antiqua Italic Antquai.ttf 2.37
Bookman Old Style Bookos.ttf 2.36
Bookman Old Style Bold Bookosb.ttf 2.36
Bookman Old Style Bold Italic Bookosbi.ttf 2.36
Bookman Old Style Italic Bookosi.ttf 2.37
Bookshelf Symbol 7 Bssym7.ttf 1.04
Bradley Hand ITC Bradhitc.ttf 1.06
Britannic Bold Britanic.ttf 1.52
Broadway Broadw.ttf 1.56
Browallia New browalia.ttc 5.05
Browallia New Bold browalia.ttc 5.05
Browallia New Bold Italic browalia.ttc 5.05
Browallia New Italic browalia.ttc 5.05
BrowalliaUPC browalia.ttc 5.05
BrowalliaUPC Bold browalia.ttc 5.05
BrowalliaUPC Bold Italic browalia.ttc 5.05
BrowalliaUPC Italic browalia.ttc 5.05
Brush Script MT Italic Brushsci.ttf 1.53
Calibri Calibri.ttf 6.21
Calibri Bold Calibrib.ttf 6.21
Calibri Bold Italic Calibriz.ttf 6.21
Calibri Italic Calibrii.ttf 6.21
Calibri Light calibril.ttf 6.21
Calibri Light Italic calibrili.ttf 6.21
Californian FB Califr.ttf 1.01
Californian FB Bold Califb.ttf 1.01
Californian FB Italic Califi.ttf 1.01
Calisto MT Calist.ttf 1.63
Calisto MT Bold Calistb.ttf 1.63
Calisto MT Bold Italic Calistbi.ttf 1.63
Calisto MT Italic Calisti.ttf 1.63
Cambria cambria.ttc 6.99
Cambria Bold Cambriab.ttf 6.98
Cambria Bold Italic Cambriaz.ttf 6.98
Cambria Italic Cambriai.ttf 6.98
Cambria Math cambria.ttc 6.99
Candara Candara.ttf 5.62
Candara Bold Candarab.ttf 5.62
Candara Bold Italic Candaraz.ttf 5.62
Candara Italic Candarai.ttf 5.62
Castellar Castelar.ttf 1.56
Centaur Centaur.ttf 1.56
Century Century.ttf 1.21
Century Gothic Gothic.ttf 2.36
Century Gothic Bold Gothicb.ttf 2.36
Century Gothic Bold Italic Gothicbi.ttf 2.36
Century Gothic Italic Gothici.ttf 2.36
Century Schoolbook Censcbk.ttf 2.37
Century Schoolbook Bold Schlbkb.ttf 2.36
Century Schoolbook Bold Italic Schlbkbi.ttf 2.36
Century Schoolbook Italic Schlbki.ttf 2.36
Chiller Chiller.ttf 1.06
Colonna MT Colonna.ttf 1.52
Comic Sans MS comic.ttf 5.14
Comic Sans MS Bold comicbd.ttf 5.14
Comic Sans MS Bold Italic comicz.ttf 5.14
Comic Sans MS Italic comici.ttf 5.14
Consolas Consola.ttf 7.00
Consolas Bold Consolab.ttf 7.00
Consolas Bold Italic Consolaz.ttf 7.00
Consolas Italic Consolai.ttf 7.00
Constantia Constan.TTF 5.93
Constantia Bold Constanb.TTF 5.93
Constantia Bold Italic Constanz.TTF 5.93
Constantia Italic Constani.TTF 5.93
Cooper Black Coopbl.ttf 1.52
Copperplate Gothic Bold Coprgtb.ttf 1.52
Copperplate Gothic Light Coprgtl.ttf 1.52
Corbel Corbel.ttf 6.00
Corbel Bold Corbelb.ttf 6.00
Corbel Bold Italic Corbelz.ttf 6.00
Corbel Italic Corbeli.ttf 6.00
Cordia New cordia.ttc 5.05
Cordia New Bold cordia.ttc 5.05
Cordia New Bold Italic cordia.ttc 5.05
Cordia New Italic cordia.ttc 5.05
CordiaUPC cordia.ttc 5.05
CordiaUPC Bold cordia.ttc 5.05
CordiaUPC Bold Italic cordia.ttc 5.05
CordiaUPC Italic cordia.ttc 5.05
Courier New cour.ttf 6.92
Courier New Bold courbd.ttf 6.92
Courier New Bold Italic courbi.ttf 6.91
Courier New Italic couri.ttf 6.91
Dante dante.ttf 3.01
DaunPenh daunpenh.ttf 5.05
David david.ttf 6.01
David Bold davidbd.ttf 6.01
DengXian Bold dengb.ttf 1.17
DengXian Light dengl.ttf 1.17
DengXian Regular deng.ttf 1.17
DilleniaUPC upcdl.ttf 5.05
DilleniaUPC Bold upcdb.ttf 5.05
DilleniaUPC Bold Italic upcdbi.ttf 5.05
DilleniaUPC Italic upcdi.ttf 5.05
DokChampa dokchamp.ttf 5.06
Dotum gulim.ttc 5.03
DotumChe gulim.ttc 5.03
Dubai Bold Dubai-Bold.ttf 1.10
Dubai Light Dubai-Light.ttf 1.10
Dubai Medium Dubai-Medium.ttf 1.10
Dubai Regular Dubai-Regular.ttf 1.10
Ebrima Ebrima.ttf 5.12
Ebrima Bold Ebrimabd.ttf 5.12
Edwardian Script ITC Itcedscr.ttf 1.06
Eras Bold ITC Erasbd.ttf 1.02
Eras Demi ITC Erasdemi.ttf 1.02
Eras Light ITC Eraslght.ttf 1.02
Eras Medium ITC Erasmd.ttf 1.02
EucrosiaUPC upcel.ttf 5.05
EucrosiaUPC Bold upceb.ttf 5.05
EucrosiaUPC Bold Italic upcebi.ttf 5.05
EucrosiaUPC Italic upcei.ttf 5.05
Euphemia euphemia.ttf 5.08
FangSong simfang.ttf 5.01
Felix Titling Felixti.ttf 1.52
Footlight MT Light Ftltlt.ttf 1.52
Forte Forte.ttf 1.61
FrankRuehl frank.ttf 6.01
Franklin Gothic Book Frabk.ttf 2.02
Franklin Gothic Book Italic Frabkit.ttf 2.02
Franklin Gothic Demi Fradm.ttf 2.01
Franklin Gothic Demi Cond Fradmcn.ttf 2.01
Franklin Gothic Demi Italic Fradmit.ttf 2.01
Franklin Gothic Heavy Frahv.ttf 2.01
Franklin Gothic Heavy Italic Frahvit.ttf 2.01
Franklin Gothic Medium framd.TTF 5.02
Franklin Gothic Medium Cond Framdcn.ttf 2.01
Franklin Gothic Medium Italic framdit.TTF 5.01
FreesiaUPC upcfl.ttf 5.05
FreesiaUPC Bold upcfb.ttf 5.05
FreesiaUPC Bold Italic upcfbi.ttf 5.05
FreesiaUPC Italic upcfi.ttf 5.05
Freestyle Script Freescpt.ttf 1.06
Gabriola Gabriola.ttf 5.93
Gadugi gadugi.ttf 1.12
Gadugi Bold gadugib.ttf 1.12
Garamond Gara.ttf 2.41
Garamond Bold Garabd.ttf 2.41
Garamond Italic Garait.ttf 2.41
Gautami Gautami.TTF 6.90
Gautami Bold Gautamib.ttf 6.90
Georgia georgia.ttf 5.59
Georgia Bold georgiab.ttf 5.59
Georgia Bold Italic georgiaz.ttf 5.59
Georgia Italic georgiai.ttf 5.59
Georgia Pro GeorgiaPro-Regular.ttf 6.12
Georgia Pro Black GeorgiaPro-Black.ttf 6.03
Georgia Pro Black Italic GeorgiaPro-BlackItalic.ttf 6.03
Georgia Pro Bold GeorgiaPro-Bold.ttf 6.12
Georgia Pro Bold Italic GeorgiaPro-BoldItalic.ttf 6.12
Georgia Pro Cond GeorgiaPro-CondRegular.ttf 6.12
Georgia Pro Cond Black GeorgiaPro-CondBlack.ttf 6.03
Georgia Pro Cond Black Italic GeorgiaPro-CondBlackItalic.ttf 6.04
Georgia Pro Cond Bold GeorgiaPro-CondBold.ttf 6.12
Georgia Pro Cond Bold Italic GeorgiaPro-CondBoldItalic.ttf 6.12
Georgia Pro Cond Italic GeorgiaPro-CondItalic.ttf 6.12
Georgia Pro Cond Light GeorgiaPro-CondLight.ttf 6.12
Georgia Pro Cond Light Italic GeorgiaPro-CondLightItalic.ttf 6.12
Georgia Pro Cond Semibold GeorgiaPro-CondSemiBold.ttf 6.04
Georgia Pro Cond Semibold Italic GeorgiaPro-CondSemiBoldItalic.ttf 6.04
Georgia Pro Italic GeorgiaPro-Italic.ttf 6.12
Georgia Pro Light GeorgiaPro-Light.ttf 6.12
Georgia Pro Light Italic GeorgiaPro-LightItalic.ttf 6.12
Georgia Pro Semibold GeorgiaPro-SemiBold.ttf 6.04
Georgia Pro Semibold Italic GeorgiaPro-SemiBoldItalic.ttf 6.04
Gigi Gigi.ttf 1.06
Gill Sans MT Gil_____.ttf 1.66
Gill Sans MT Bold Gilb____.ttf 1.66
Gill Sans MT Bold Italic Gilbi___.ttf 1.66
Gill Sans MT Condensed Gilc____.ttf 1.66
Gill Sans MT Italic Gili____.ttf 1.66
Gill Sans Nova GillSansNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Bold GillSansBoNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Bold Italic GillSansBoItNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond GillSansCondNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond Bold GillSansCondBoNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond Bold Italic GillSansCondBoItNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond Italic GillSansCondItNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond Lt GillSansCondLightNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond Lt Italic GillSansCondLightItNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond Ultra Bold GillSansCondUltraBoNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond XBd GillSansCondExtraNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Cond XBd Italic GillSansCondExtraItNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Italic GillSansItNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Light GillSansLightNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Light Italic GillSansLightItNova.ttf 1.02
Gill Sans Nova Ultra Bold GillSansUltraBoNova.ttf 1.02
Gill Sans Ultra Bold Gilsanub.ttf 1.66
Gill Sans Ultra Bold Condensed Gillubcd.ttf 1.66
Gisha gisha.ttf 6.01
Gisha Bold gishabd.ttf 6.01
Gloucester MT Extra Condensed Glecb.ttf 1.52
Goudy Old Style Goudos.ttf 1.52
Goudy Old Style Bold Goudosb.ttf 1.52
Goudy Old Style Italic Goudosi.ttf 1.52
Grotesque grotesque.ttf 3.01
Grotesque Bold grotesqueb.ttf 3.01
Grotesque Light grotesquel.ttf 3.01
Gulim gulim.ttc 5.03
GulimChe gulim.ttc 5.03
Gungsuh batang.ttc 5.02
GungsuhChe batang.ttc 5.02
HGGothicE HGRGE.ttc 5.02
HGMaruGothicMPRO HGRSMP.TTF 5.02
HGMinchoE HGRME.ttc 5.02
HGPGothicE HGRGE.ttc 5.02
HGPMinchoE HGRME.ttc 5.02
HGPSoeiKakugothicUB HGRSGU.ttc 5.01
HGSGothicE HGRGE.ttc 5.02
HGSMinchoE HGRME.ttc 5.02
HGSSoeiKakugothicUB HGRSGU.ttc 5.01
HGSoeiKakugothicUB HGRSGU.ttc 5.01
Hadassah Friedlaender hadasah.ttf 0.90
Hadassah Friedlaender Bold hadasahb.ttf 0.90
Harrington Harngton.ttf 1.52
High Tower Text Htowert.ttf 1.01
High Tower Text Italic Htowerti.ttf 1.01
Impact impact.ttf 5.11
Imprint MT Shadow Imprisha.ttf 1.52
Ink Free inkfree.ttf 1.00
IrisUPC upcil.ttf 5.05
IrisUPC Bold upcib.ttf 5.05
IrisUPC Bold Italic upcibi.ttf 5.05
IrisUPC Italic upcii.ttf 5.05
Iskoola Pota iskpota.ttf 6.96
Iskoola Pota Bold iskpotab.ttf 6.96
JasmineUPC upcjl.ttf 5.05
JasmineUPC Bold upcjb.ttf 5.05
JasmineUPC Bold Italic upcjbi.ttf 5.05
JasmineUPC Italic upcji.ttf 5.05
Javanese Text javatext.ttf 1.09
Jokerman Jokerman.ttf 1.06
Juice ITC Juice___.ttf 1.06
KaiTi simkai.ttf 5.01
Kalinga kalinga.ttf 6.90
Kalinga Bold kalingab.ttf 6.90
Kartika Kartika.TTF 6.90
Kartika Bold Kartikab.TTF 6.90
Khmer UI KhmerUI.ttf 5.05
Khmer UI Bold KhmerUIB.ttf 5.05
KodchiangUPC upckl.ttf 5.05
KodchiangUPC Bold upckb.ttf 5.05
KodchiangUPC Bold Italic upckbi.ttf 5.05
KodchiangUPC Italic upcki.ttf 5.05
Kokila Kokila.TTF 6.90
Kokila Bold Kokilab.TTF 6.90
Kokila Bold Italic Kokilabi.TTF 6.90
Kokila Italic Kokilai.TTF 6.90
Kristen ITC Itckrist.ttf 1.06
Kunstler Script Kunstler.ttf 1.06
Lao UI laoui.ttf 5.06
Lao UI Bold laouib.ttf 5.06
Latha latha.ttf 6.90
Latha Bold Lathab.ttf 6.90
Leelawadee leelawad.ttf 5.06
Leelawadee Bold leelawdb.ttf 5.06
Leelawadee UI Leelawui.ttf 5.05
Leelawadee UI Bold Leelauib.ttf 5.05
Leelawadee UI Semilight leeluisl.ttf 5.05
Levenim MT lvnm.ttf 6.01
Levenim MT Bold lvnmbd.ttf 6.01
LilyUPC upcll.ttf 5.05
LilyUPC Bold upclb.ttf 5.05
LilyUPC Bold Italic upclbi.ttf 5.05
LilyUPC Italic upcli.ttf 5.05
Lucida Bright Lbrite.ttf 1.68
Lucida Bright Demibold Lbrited.ttf 1.68
Lucida Bright Demibold Italic Lbritedi.ttf 1.68
Lucida Bright Italic Lbritei.ttf 1.68
Lucida Calligraphy Italic Lcallig.ttf 1.68
Lucida Fax Demibold Lfaxd.ttf 1.68
Lucida Fax Demibold Italic Lfaxdi.ttf 1.68
Lucida Fax Italic Lfaxi.ttf 1.68
Lucida Fax Regular Lfax.ttf 1.68
Lucida Handwriting Italic Lhandw.ttf 1.68
Lucida Sans Demibold Italic Lsansdi.ttf 1.68
Lucida Sans Demibold Roman Lsansd.ttf 1.68
Lucida Sans Italic Lsansi.ttf 1.68
Lucida Sans Regular Lsans.ttf 1.68
Lucida Sans Typewriter Bold Ltypeb.ttf 1.68
Lucida Sans Typewriter Bold Oblique Ltypebo.ttf 1.68
Lucida Sans Typewriter Oblique Ltypeo.ttf 1.68
Lucida Sans Typewriter Regular Ltype.ttf 1.68
Lucida Sans Unicode l_10646.ttf 5.01
MS Gothic msgothic.ttc 5.11
MS Mincho msmincho.ttc 5.11
MS Outlook Outlook.ttf 1.19
MS PGothic msgothic.ttc 5.11
MS PMincho msmincho.ttc 5.11
MS Reference Sans Serif Refsan.ttf 2.01
MS UI Gothic msgothic.ttc 5.11
MT Extra MTEXTRA.TTF 3.01
MV Boli mvboli.ttf 6.84
Magneto Bold Magnetob.ttf 1.01
Maiandra GD Maian.ttf 1.77
Malgun Gothic malgun.ttf 6.68
Malgun Gothic Bold malgunbd.ttf 6.68
Malgun Gothic Semilight malgunsl.ttf 6.68
Mangal mangal.ttf 6.90
Mangal Bold MangalB.ttf 6.90
Marlett marlett.ttf 5.01
Matura MT Script Capitals Maturasc.ttf 1.52
Meiryo meiryo.ttc 6.28
Meiryo Bold meiryob.ttc 6.28
Meiryo Bold Italic meiryob.ttc 6.28
Meiryo Italic meiryo.ttc 6.28
Meiryo UI meiryo.ttc 6.28
Meiryo UI Bold meiryob.ttc 6.28
Meiryo UI Bold Italic meiryob.ttc 6.28
Meiryo UI Italic meiryo.ttc 6.28
Microsoft GothicNeo msgothicneo.ttf 1.00
Microsoft GothicNeo Bold msgothicneobold.ttf 1.00
Microsoft Himalaya Himalaya.TTF 5.23
Microsoft JhengHei MSJH.ttc 6.14
Microsoft JhengHei Bold MSJHBD.ttc 6.13
Microsoft JhengHei Light MSJHL.ttc 6.14
Microsoft JhengHei UI MSJH.ttc 6.14
Microsoft JhengHei UI Bold MSJHBD.ttc 6.13
Microsoft JhengHei UI Light MSJHL.ttc 6.14
Microsoft New Tai Lue ntailu.ttf 5.99
Microsoft New Tai Lue Bold ntailub.ttf 5.99
Microsoft PhagsPa PhagsPa.ttf 6.00
Microsoft PhagsPa Bold PhagsPaB.ttf 6.00
Microsoft Sans Serif micross.ttf 7.00
Microsoft Tai Le taile.ttf 6.00
Microsoft Tai Le Bold TaiLeb.ttf 6.00
Microsoft Uighur msuighur.TTF 7.00
Microsoft Uighur Bold MSUighub.ttf 7.00
Microsoft YaHei msyh.ttc 6.25
Microsoft YaHei Bold msyhbd.ttc 6.25
Microsoft YaHei Light msyhl.ttc 6.23
Microsoft YaHei UI msyh.ttc 6.25
Microsoft YaHei UI Bold msyhbd.ttc 6.25
Microsoft YaHei UI Light msyhl.ttc 6.23
Microsoft Yi Baiti MSYI.TTF 6.00
MingLiU mingliu.ttc 7.03
MingLiU-ExtB mingliub.ttc 7.02
MingLiU_HKSCS mingliu.ttc 7.03
MingLiU_HKSCS-ExtB mingliub.ttc 7.02
Miriam mriam.ttf 6.01
Miriam Fixed mriamc.ttf 6.01
Mistral Mistral.ttf 2.11
Modern No. 20 Mod20.ttf 1.52
Mongolian Baiti monbaiti.ttf 5.53
MoolBoran moolbor.ttf 5.05
Myanmar Text mmrtext.ttf 1.18
Myanmar Text Bold mmrtextb.ttf 1.18
NSimSun simsun.ttc 5.16
Narkisim nrkis.ttf 6.01
Neue Haas Grotesk Text Pro NHaasGroteskTXPro-55Rg.ttf 1.05
Neue Haas Grotesk Text Pro Bold NHaasGroteskTXPro-75Bd.ttf 1.05
Neue Haas Grotesk Text Pro Bold Italic NHaasGroteskTXPro-76BdIt.ttf 1.05
Neue Haas Grotesk Text Pro Italic NHaasGroteskTXPro-56It.ttf 1.05
News Gothic MT Newsgothicmt.ttf 1.62
News Gothic MT Bold Newsgothicmt-Bold.ttf 1.62
News Gothic MT Italic Newsgothicmt-Italic.ttf 1.62
Niagara Engraved Niageng.ttf 1.01
Niagara Solid Niagsol.ttf 1.01
Nirmala UI Nirmala.ttf 1.37
Nirmala UI Bold Nirmalab.ttf 1.37
Nirmala UI Semilight Nirmalas.ttf 1.37
Nyala nyala.ttf 5.04
OCRB Ocrb.ttf 1.56
Onyx Onyx.ttf 1.52
PMingLiU mingliu.ttc 7.03
PMingLiU-ExtB mingliub.ttc 7.02
Palace Script MT Palscri.ttf 1.61
Palatino Linotype pala.ttf 5.03
Palatino Linotype Bold palab.ttf 5.03
Palatino Linotype Bold Italic palabi.ttf 5.03
Palatino Linotype Italic palai.ttf 5.03
Papyrus Papyrus.ttf 1.12
Perpetua Per_____.ttf 1.77
Perpetua Bold Perb____.ttf 1.77
Perpetua Bold Italic Perbi___.ttf 1.77
Perpetua Italic Peri____.ttf 1.77
Perpetua Titling MT Bold Pertibd.ttf 1.77
Perpetua Titling MT Light Pertili.ttf 1.77
Plantagenet Cherokee plantc.ttf 5.09
Playbill Playbill.ttf 1.52
Pristina Pristina.ttf 1.06
Raavi Raavi.TTF 6.90
Raavi Bold Raavib.TTF 6.90
Rage Italic Rage.ttf 1.03
Ravie Ravie.ttf 1.01
Rockwell Rock.ttf 1.66
Rockwell Bold Rockb.ttf 1.66
Rockwell Bold Italic Rockbi.ttf 1.66
Rockwell Condensed Rocc____.ttf 1.66
Rockwell Condensed Bold Roccb___.ttf 1.66
Rockwell Extra Bold Rockeb.ttf 1.66
Rockwell Italic Rocki.ttf 1.66
Rockwell Light rockl.ttf 3.01
Rockwell Nova RockwellNova.ttf 1.02
Rockwell Nova Bold RockwellNova-Bold.ttf 1.02
Rockwell Nova Bold Italic RockwellNova-BoldItalic.ttf 1.02
Rockwell Nova Cond RockwellNovaCond.ttf 1.02
Rockwell Nova Cond Bold RockwellNovaCond-Bold.ttf 1.02
Rockwell Nova Cond Bold Italic RockwellNovaCond-BoldItalic.ttf 1.02
Rockwell Nova Cond Italic RockwellNovaCond-Italic.ttf 1.02
Rockwell Nova Cond Light RockwellNovaCond-Light.ttf 1.02
Rockwell Nova Cond Light Italic RockwellNovaCond-LightItalic.ttf 1.02
Rockwell Nova Extra Bold RockwellNova-ExtraBold.ttf 1.02
Rockwell Nova Extra Bold Italic RockwellNova-ExtraBoldItalic.ttf 1.02
Rockwell Nova Italic RockwellNova-Italic.ttf 1.02
Rockwell Nova Light RockwellNova-Light.ttf 1.02
Rockwell Nova Light Italic RockwellNova-LightItalic.ttf 1.02
Rod rod.ttf 6.01
STCaiyun Stcaiyun.ttf 1.03
STFangsong Stfangso.ttf 1.03
STHupo Sthupo.ttf 1.03
STKaiti Stkaiti.ttf 1.03
STXihei Stxihei.ttf 1.03
STXingkai Stxingka.ttf 1.03
STXinwei Stxinwei.ttf 1.03
STZhongsong Stzhongs.ttf 1.03
Sakkal Majalla majalla.ttf 6.85
Sakkal Majalla Bold majallab.ttf 6.85
Sanskrit Text Sanskr.ttf 1.00
Script MT Bold Scriptbl.ttf 1.03
Segoe Print segoepr.ttf 5.04
Segoe Print Bold segoeprb.ttf 5.04
Segoe Script segoesc.ttf 5.02
Segoe Script Bold segoescb.ttf 5.02
Segoe UI Emoji seguiemj.ttf 1.20
Segoe UI Historic seguihis.ttf 1.03
Segoe UI Symbol seguisym.ttf 6.23
Selawik selawk.ttf 1.01
Selawik Bold selawkb.ttf 1.01
Selawik Light selawkl.ttf 1.01
Selawik Semibold selawksb.ttf 1.01
Selawik Semilight selawksl.ttf 1.01
Shonar Bangla Shonar.ttf 6.90
Shonar Bangla Bold Shonarb.ttf 6.90
Shruti Shruti.TTF 6.90
Shruti Bold Shrutib.TTF 6.90
SimHei simhei.ttf 5.03
SimSun simsun.ttc 5.16
SimSun-ExtB simsunb.ttf 5.03
Simplified Arabic simpo.ttf 6.97
Simplified Arabic Bold simpbdo.ttf 6.96
Simplified Arabic Fixed simpfxo.ttf 6.84
Sitka Banner Sitka.ttc 1.12
Sitka Banner Bold SitkaB.ttc 1.12
Sitka Banner Bold Italic SitkaZ.ttc 1.12
Sitka Banner Italic SitkaI.ttc 1.12
Sitka Display Sitka.ttc 1.12
Sitka Display Bold SitkaB.ttc 1.12
Sitka Display Bold Italic SitkaZ.ttc 1.12
Sitka Display Italic SitkaI.ttc 1.12
Sitka Heading Sitka.ttc 1.12
Sitka Heading Bold SitkaB.ttc 1.12
Sitka Heading Bold Italic SitkaZ.ttc 1.12
Sitka Heading Italic SitkaI.ttc 1.12
Sitka Small Sitka.ttc 1.12
Sitka Small Bold SitkaB.ttc 1.12
Sitka Small Bold Italic SitkaZ.ttc 1.12
Sitka Small Italic SitkaI.ttc 1.12
Sitka Subheading Sitka.ttc 1.12
Sitka Subheading Bold SitkaB.ttc 1.12
Sitka Subheading Bold Italic SitkaZ.ttc 1.12
Sitka Subheading Italic SitkaI.ttc 1.12
Sitka Text Sitka.ttc 1.12
Sitka Text Bold SitkaB.ttc 1.12
Sitka Text Bold Italic SitkaZ.ttc 1.12
Sitka Text Italic SitkaI.ttc 1.12
Snap ITC Snap____.ttf 1.06
Source Sans Pro Black SourceSansPro-Black.ttf 2.02
Source Sans Pro Black Italic SourceSansPro-BlackItalic.ttf 1.08
Source Sans Pro Bold SourceSansPro-Bold.ttf 2.02
Source Sans Pro Bold Italic SourceSansPro-BoldItalic.ttf 1.08
Source Sans Pro ExtraLight SourceSansPro-ExtraLight.ttf 2.02
Source Sans Pro ExtraLight Italic SourceSansPro-ExtraLightItalic.ttf 1.08
Source Sans Pro Italic SourceSansPro-Italic.ttf 1.08
Source Sans Pro Light SourceSansPro-Light.ttf 2.02
Source Sans Pro Light Italic SourceSansPro-LightItalic.ttf 1.08
Source Sans Pro Regular SourceSansPro-Regular.ttf 2.02
Source Sans Pro SemiBold SourceSansPro-SemiBold.ttf 2.02
Source Sans Pro SemiBold Italic SourceSansPro-SemiBoldItalic.ttf 1.08
Sylfaen sylfaen.ttf 5.06
Symbol symbol.ttf 5.01
TH SarabunPSK thsarabun.ttf 1.21
TH SarabunPSK Bold thsarabun-bold.ttf 1.21
TH SarabunPSK Bold Italic thsarabun-bold-italic.ttf 1.21
TH SarabunPSK Italic thsarabun-italic.ttf 1.21
Tahoma tahoma.ttf 7.00
Tahoma Bold tahomabd.ttf 7.00
Tempus Sans ITC Tempsitc.ttf 1.06
Times New Roman times.ttf 7.00
Times New Roman Bold timesbd.ttf 7.00
Times New Roman Bold Italic timesbi.ttf 7.00
Times New Roman Italic timesi.ttf 7.00
Traditional Arabic trado.ttf 6.84
Traditional Arabic Bold tradbdo.ttf 6.84
Trebuchet MS trebuc.ttf 5.15
Trebuchet MS Bold trebucbd.ttf 5.15
Trebuchet MS Bold Italic trebucbi.ttf 5.15
Trebuchet MS Italic trebucit.ttf 5.15
Tunga Tunga.TTF 6.90
Tunga Bold Tungab.TTF 6.90
Tw Cen MT Tcm_____.ttf 1.03
Tw Cen MT Bold Tcb_____.ttf 1.03
Tw Cen MT Bold Italic Tcbi____.ttf 1.03
Tw Cen MT Condensed Tccm____.ttf 1.03
Tw Cen MT Condensed Bold Tccb____.ttf 1.03
Tw Cen MT Condensed Extra Bold Tcceb.ttf 1.04
Tw Cen MT Italic Tcmi____.ttf 1.03
UD Digi Kyokasho N-B UDDigiKyokashoN-B.ttc 1.00
UD Digi Kyokasho N-R UDDigiKyokashoN-R.ttc 1.00
UD Digi Kyokasho NK-B UDDigiKyokashoN-B.ttc 1.00
UD Digi Kyokasho NK-R UDDigiKyokashoN-R.ttc 1.00
UD Digi Kyokasho NP-B UDDigiKyokashoN-B.ttc 1.00
UD Digi Kyokasho NP-R UDDigiKyokashoN-R.ttc 1.00
Univers univers.ttf 3.00
Univers Bold universb.ttf 3.00
Univers Condensed universc.ttf 3.00
Univers Condensed Bold universbc.ttf 3.00
Univers Condensed Light Univers-LightCondensed.ttf 3.00
Univers Light Univers-Light.ttf 3.00
Urdu Typesetting UrdType.ttf 6.86
Urdu Typesetting Bold UrdTypeb.ttf 6.86
Utsaah Utsaah.TTF 6.90
Utsaah Bold Utsaahb.TTF 6.90
Utsaah Bold Italic Utsaahbi.TTF 6.90
Utsaah Italic Utsaahi.TTF 6.90
Vani Vani.ttf 6.90
Vani Bold Vanib.ttf 6.90
Verdana verdana.ttf 5.33
Verdana Bold verdanab.ttf 5.33
Verdana Bold Italic verdanaz.ttf 5.33
Verdana Italic verdanai.ttf 5.33
Verdana Pro VerdanaPro-Regular.ttf 6.13
Verdana Pro Black VerdanaPro-Black.ttf 6.13
Verdana Pro Black Italic VerdanaPro-BlackItalic.ttf 6.13
Verdana Pro Bold VerdanaPro-Bold.ttf 6.13
Verdana Pro Bold Italic VerdanaPro-BoldItalic.ttf 6.13
Verdana Pro Cond VerdanaPro-CondRegular.ttf 6.13
Verdana Pro Cond Black VerdanaPro-CondBlack.ttf 6.13
Verdana Pro Cond Black Italic VerdanaPro-CondBlackItalic.ttf 6.13
Verdana Pro Cond Bold VerdanaPro-CondBold.ttf 6.13
Verdana Pro Cond Bold Italic VerdanaPro-CondBoldItalic.ttf 6.13
Verdana Pro Cond Italic VerdanaPro-CondItalic.ttf 6.13
Verdana Pro Cond Light VerdanaPro-CondLight.ttf 6.13
Verdana Pro Cond Light Italic VerdanaPro-CondLightItalic.ttf 6.13
Verdana Pro Cond SemiBold VerdanaPro-CondSemiBold.ttf 6.13
Verdana Pro Cond SemiBold Italic VerdanaPro-CondSemiBoldItalic.ttf 6.13
Verdana Pro Italic VerdanaPro-Italic.ttf 6.13
Verdana Pro Light VerdanaPro-Light.ttf 6.13
Verdana Pro Light Italic VerdanaPro-LightItalic.ttf 6.13
Verdana Pro SemiBold VerdanaPro-SemiBold.ttf 6.13
Verdana Pro SemiBold Italic VerdanaPro-SemiBoldItalic.ttf 6.13
Vijaya Vijaya.TTF 6.90
Vijaya Bold Vijayab.TTF 6.90
Viner Hand ITC Vineritc.ttf 1.06
Vivaldi Italic Vivaldii.ttf 1.57
Vladimir Script Vladimir.ttf 1.06
Vrinda Vrinda.TTF 6.90
Vrinda Bold Vrindab.TTF 6.90
Webdings webdings.ttf 5.01
Wide Latin Latinwd.ttf 1.52
Wingdings wingding.ttf 5.01
Wingdings 2 Wingdng2.ttf 5.03
Wingdings 3 Wingdng3.ttf 5.03
Yu Gothic Bold YuGothB.ttc 1.83
Yu Gothic Light YuGothL.ttc 1.83
Yu Gothic Medium YuGothM.ttc 1.83
Yu Gothic Regular YuGothR.ttc 1.83
Yu Gothic UI Bold YuGothB.ttc 1.83
Yu Gothic UI Light YuGothL.ttc 1.83
Yu Gothic UI Regular YuGothM.ttc 1.83
Yu Gothic UI Semibold YuGothB.ttc 1.83
Yu Gothic UI Semilight YuGothR.ttc 1.83
Yu Mincho Demibold Yumindb.ttf 1.71
Yu Mincho Light Yuminl.ttf 1.71
Yu Mincho Regular Yumin.ttf

1.71